franch english german arabic turkish

Kefile İcra Gelir mi Reddi ve Yükümlülüğü Nedir? Kefile İcra Gelir mi Reddi ve Yükümlülüğü Nedir?

Tarih: 2019-08-21 12:52 Kategori: bilgibankasi | Okundu: 83

Kefile İcra Gelir mi Reddi ve Yükümlülüğü Nedir?

Kefillik en çok alışverişlerde ve bankalarda kullanılan kredilerde karşımıza çıkmaktadır, borçlu borcunu düzenli ödediği sürece kefil olan için çok ta sorun teşkil etmez. Ancak kişinin borcunu aksatması ve akabinde ödememesi durumunda alacaklı kefili borcun ödenmesi için taciz eder hatta işin sonu icraya ve fiili hacze kadar gider. Aslında çok ayrıntılı ve geniş bir konu banka senet ve eşya kefaletleri gibi ilamsız icra takiplerine konu olan kefillikler hakkında ayrıntı sunacağız. Ticari kapsamda kalan durumlar için avukat desteği almak daha mantıklı olur.


Bu yazımızda kefil olamanın kapsamı ve kefilin sorumlulukları ile birlikte hakları hakkında bir kaç başlık ile açıklamaya çalışalım.

Kefiller aslında borcu birebir kabul etmektedir örneğin bir banka kredisine kefil iseniz banka yada temsilen avukatlar özellikle kefilleri taciz etmektedirler. Yine Borçluya ulaşamayan alacaklılar icra süreci yasal olarak tamamlanmasa da kefile sürekli taciz ederler ve bu süreçte borçluya baskı kurarlar ama sonuç itibarı ile kefilden tahsile gitmeleri konusunda etik görünmese de yasal olarak bir engel yoktur. O yüzden kefil demek o ödemez ise ben öderim. Yine birden fazla kefil var ise alacaklı istediği kefile tahsil için gidebilir amacı müeccel olmuş alacağını hızlı şekilde tahsil etmek. Bu süreçten sonra zaten kanun kefile ödediğini geri alma yolu açmıştır onu altta izah ettik.

Kefile İcra ve Reddi

Alacaklı asıl borçludan yeteri miktarda haciz işlemi yapmamış ise veya alacağı karşılaycak mal maaş gibi kaynaklara ulaşamadıysa alacağın tahsilini kefil veya kefillerden talep edebilir. Asıl borçlunun Mallarına rehin koymuşta olsa Yine dilerse doğrudan alacağı kefilden tahsile yönebilebilir bu etik olmasa da yasal bir durumdur. Müteselsil kefil tartışma defi ileri süremez, asıl alacaklı rehninin paraya çevrilip sonra kefile başvurulmasını talep edemez. Bu nedenle alacaklı borcun vadesi gelince alacağının tahsiline bakar ister borçluya ister kefile başvurabilir. Ticari işten kaynaklanan borçlara kefil olunduğu takdirde ticaret kanununa göre bu kefil sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça Türk Ticaret kanunu m.7/2 ya göre müteselsil kefildir.

Borçlar kanunu. 490/a göre kefil, asıl borç ile beraber borçlunun kusur veya temerrüd’ünün kanuni neticelerinden sorumludur. Yani ticari borçtan kaynaklanan faiz kefilin ticari işle, ticari işletmeyle hatta ticaretle bir alakası olmasa bile ticari faiz olarak işler. Nedeni kefalet sözleşmesi bağımlı bir sözleşme olması, bağımlı olduğu sözleşmenin taraflarından biri bile ticari iş yapsa bu iş ticari iş kabul edilir. Dolayısyla Ticari işin kanuni neticesi de ticari faizdir.

Kefil Ödediğini Geri Alabilir mi?

Sonuç olarak kefil oldunuz alacaklı sizden tahsil etti yada maaşınızdan kesintiye gitti borcun tamamını yada kısmen siz ödediniz burada size kefalet doğan ve ödediğiniz paranızı faizi ile birlikte geri alabilirsiniz. İcra Müdürlüğü nezdinde rücu davası açmanız gerekir ödeme kanıtları ile birlikte yasal süresi içerisinde dava konusu edilmesi gerekir tabi borçluya elden verdiğiniz veya elden borcun kapanmasını sağladınız bu durum sıkıntı olabilir şayet kendiniz itibarınız için bu bedeli ödeyecekseniz bizzat kendiniz yatırınız ve sizin yatırdığınız belgelenmiş olur bu durumda kefalet doğan tüm zararlanızı alabilir yada zaman aşımı riskinden kurtarmış olursunuz.

Rücu Davası Zaman Aşımı

Kefaletten dolayı zararların tanzimine gidilmesi gerekir rücu davaları sözleşmeye dayalı ise  zamanaşımı on (10) ol olarak belirlenebilir, zamanaşımı başlama süresi ise kefilin üstüne borcun kaldığı ve ödemeye başladığı tarih başlangıç olur. Kefilin ödediği tutarı uyarıda da izah ettiğimiz şekilde geri alabilmesi için mutlak dava konusu etmelidir. Borçlunun üzerinde mal mülk olmaması veya herhangi bir gelirinin olmaması size engel olmasın davanızı açın icra işlemi başlasın ödemez ise yine ödemesin bir mal edindiğinde veya vefat durumunda murislerden tahsile de gidebilirsiniz.

Konuyu genel hatları ile izaha çalıştık ancak maddi ve manevi zararlara karşı konu hakkında hukuk bürolarından destek alınızYorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.