franch english german arabic turkish

MASAK Kripto para hizmet sağlayıcıları için rehber yayınladı MASAK Kripto para hizmet sağlayıcıları için rehber yayınladı

Tarih: 2021-05-05 22:09 Kategori: Coinler | Okundu: 2543

Kripto Para Haberleri ile İlgili Son GönderilerDaha Fazlası

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) , Kripto paralarda yasa dışı finans ve kara para aklanma ve terör finansmanını engellemek için kripto para hizmeti sağlayan oluşumlardan çeşilti bilgiler alacak bu bilgiler ise şunlar;


  • Her Müşterinin Kayıtlı Kimlik bilgileriyle tanınması
  • Yapılan şüpheli işlemler bildirilmesi
  • Kripto borsalardan devamlı belge , bilgi verilecek
  • Muhafaza ve ibraz

Her müşterinin kimlik bilgileri tespit ve teyit edileceğini kullanıcı sözleşmelerine uygun şekilde kripto borsalarında kayıtlı olunacağı belirtiliyor. Ayrıca Kripto para hizmet sağlayıcıları iş ilişkisi tesisi dışında şüpheli hareketlikler de tutar gözetmeksizin işlem bildirimi yapılacağından bahsediliyor. Bu durumun daha önce doğrulanmış kullanıcı olarak şüphe olduğunda da geçerlidir
Ve birden fazla işlemin tutarı 75 Bin TL veya üzeri olduğunda kimlik tespiti yapmak gerekli olacaktır.

MASAK , rehberde bu kurallara uymayan kripto para hizmet sağlayıcıları için 4 milyon TL yakın para çezası uygulanacağı belirtiliyor.

MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi’ni hazırlarken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmaması Dair Yönetmelik, MASAK’ın Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi’nden yararlandı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na göre kripto para tanımı şu şekildedir.

”Kripto varlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelikte, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmıştır.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ise, söz konusu kripto varlıkların alım satımlarına elektronik işlem platformları üzerinden aracılık etmektedir.”

23 sayfalık Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi’ni okumak istemeyenler için önemli yerleri derledik. Ancak bizden size tavsiye kripto para sektörüyle ilgileniyorsanız Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi‘ni okumanızı tavsiye ederiz.

Yükümlülükler Nelerdir?

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi’ne göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerini 2 ana başlıkta inceleniyor. Rehbere göre aracıların yükümlülükleri şu şekildedir:

”…bahsi geçen yükümlülükler, 5549 sayılı Kanunun 3 ila 9/A maddelerinde tanımlanmış olup, yükümlülüklere ilişkin daha detaylı düzenlemelere ilgili Yönetmelik ve Tebliğlerde yer verilmiştir. Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sayılabilir.”

Tüzel Kişiler

Tüzel kişilerin detaylı kimlik ve veri doğrulaması zorunluluğu getirilmiştir. Alınacak bilgiler şu şekildedir:

”Tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınacaktır. ”

Gerçek ve Tüzel Kişiler için Kimlik Tespiti 

Müşterilerin tanınması yükümlülüğünün koşulları vardır. Bu koşullar:

”Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bu platformlardan hizmet alacak kullanıcılar arasında sözleşme yapılması esas olduğundan ve yapılan sözleşmeye istinaden kurulan üyelik kapsamında müteakip işlemler gerçekleştirilebildiğinden, söz konusu iş ilişkisi “sürekli iş ilişkisi” tanımına girmekte ve sözleşme yapılması esnasında tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle sözleşme yapılan kullanıcılar ve bu kullanıcıların adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları; sürekli iş ilişkisi tesisi dışında,

-Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

-Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,

-İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yetmişbeşbin TL veya üzerinde olduğunda,

kimlik tespiti yapmak zorundadırlar. 

Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekmektedir.”

Aynı zamanda rehbere göre gerçek kişilerin kimlik tespiti zorunludur. Ve rehberde şu şekilde belirtilmiştir:

Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınmalıdır.Yorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum:

CAPTCHA


iOS 15 ile gelen tüm yenilikler!
iOS 15 ile gelen tü...
iOS 15 Güncellemesi Çıktı (İndir)
iOS 15 Güncellemesi...
WhatsApp'ta Mesaj Şikayet Etme Dönemi Başlıyor!
WhatsApp'ta Mesaj Ş...
Türknet Abonelik İptali Nasıl Yapılır?
Türknet Abonelik İp...
TCMB dijital lira için platform oluşturdu!
TCMB dijital lira i...
Yeşilçam'ın ateşli yıldızına bir de şimdi bakın!
Yeşilçam'ın ateşli ...
iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 Fiyatı ve Özellikleri
iPhone 13 Türkiye f...
Apple Cihazlarında Büyük Güvenlik Açığı tespit Edildi!
Apple Cihazlarında ...
NetSpeed Abonelik İptali Nasıl Yapılır?
NetSpeed Abonelik İ...
Bold Pilot; Rekoru Kırılamayan Efsane At
Bold Pilot; Rekoru ...