MySQL PHP Veri Güncelleme MySQL PHP Veri Güncelleme

Gönderen: Kaan   Tarih: 2018-10-11 15:47 Kategori: php5egitim | Okundu: 438

MySQLi ve PDO Kullanarak Bir MySQL Tablosunda Veri Güncelleme

UPDATE deyimi, bir tablodaki mevcut kayıtları güncellemek için kullanılır:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value 

UPDATE sözdizimindeki WHERE yan tümcesine dikkat edin: WHERE yan tümcesi, hangi kayıt veya kayıtların güncelleştirilmesi gerektiğini belirtir. WHERE yan tümcesini atlarsanız, tüm kayıtlar güncelleştirilir!

"MyGuests" tablosuna bakalım:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30

Aşağıdaki örnekler, kaydı "MyGuests" tablosundaki id = 2 ile günceller:

Örnek (MySQLi Nesne yönelimli)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Örnek (MySQLi Procedural)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Örnek (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  $sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

  // Prepare statement
  $stmt = $conn->prepare($sql);

  // execute the query
  $stmt->execute();

  // echo a message to say the UPDATE succeeded
  echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

 


Yorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum:

CAPTCHA