PHP MySQL'den Veri Silme PHP MySQL'den Veri Silme

Gönderen: Kaan   Tarih: 2018-10-11 13:16 Kategori: php5egitim | Okundu: 336

MySQLi ve PDO Kullanarak Bir MySQL Tablosundan Veri Silme

DELETE deyimi, tablodaki kayıtları silmek için kullanılır:

DELETE FROM table_name
WHERE some_column = some_value

DELETE sözdizimindeki WHERE yan tümcesine dikkat edin: WHERE maddesi, hangi kayıt veya kayıtların silinmesi gerektiğini belirtir. WHERE yan tümcesini atlarsanız, tüm kayıtlar silinir!

"MyGuests" tablosuna bakalım:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30
3 Julie Dooley julie@example.com 2014-10-26 10:48:23

Aşağıdaki örnekler, kaydı "MyGuests" tablosundaki id = 3 ile siler:

Örnek (MySQLi Nesne yönelimli)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Örnek (MySQLi Procedural)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Örnek (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // sql to delete a record
  $sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Record deleted successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

 

Kayıt silindikten sonra, tablo şöyle görünecektir:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30


Yorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum:

CAPTCHA