PHP MySQL'e Veri Ekleme PHP MySQL'e Veri Ekleme

Gönderen: Kaan   Tarih: 2018-10-11 12:25 Kategori: php5egitim | Okundu: 338

MySQLi ve PDO'yu kullanarak MySQL'e Veri Ekleme

Bir veritabanı ve bir tablo oluşturulduktan sonra, bunlara veri eklemeye başlayabiliriz.

İzlenecek bazı sözdizimi kuralları:

 • SQL sorgusu PHP'de belirtilmelidir
 • SQL sorgusu içindeki dize değerleri alıntılanmalıdır
 • Sayısal değerler alıntılanmamalıdır
 • NULL kelimesi alıntı yapılmamalıdır

INSERT INTO deyimi, bir MySQL tablosuna yeni kayıt eklemek için kullanılır:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

SQL hakkında daha fazla bilgi için lütfen SQL eğiticimizi ziyaret edin .

Bir önceki bölümde beş sütunla "MyGuests" adlı boş bir tablo oluşturduk: "id", "firstname", "lastname", "email" ve "reg_date". Şimdi, tabloyu verilerle doldururuz.

Not: Bir sütun AUTO_INCREMENT ("id" sütunu gibi) veya TIMESTAMP ("reg_date" sütunu gibi) ise, SQL sorgusunda belirtilmesine gerek yoktur; MySQL otomatik olarak değeri ekleyecektir.

Aşağıdaki örnekler "MyGuests" tablosuna yeni bir kayıt ekler:

Örnek (MySQLi Nesne yönelimli)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "New record created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Örnek (MySQLi Procedural)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "New record created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Örnek (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "New record created successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

 Yorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum:

CAPTCHA