PHP MySQL Veritabanı Oluşturma PHP MySQL Veritabanı Oluşturma

Gönderen: Kaan   Tarih: 2018-10-10 18:03 Kategori: php5egitim | Okundu: 278

Bir veritabanı bir veya daha fazla tablodan oluşur. MySQL veritabanını oluşturmak veya silmek için özel CREATE ayrıcalıklarına ihtiyacınız olacak.

 

MySQLi ve PDO Kullanarak MySQL Veritabanı Oluşturma

CREATE DATABASE deyimi, MySQL'de bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekler "myDB" adlı bir veritabanı oluşturur:

Örnek (MySQLi Nesne yönelimli)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Database created successfully";
} else {
  echo "Error creating database: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Not: Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, sadece ilk üç argümanı mysqli nesnesine (servername, kullanıcı adı ve şifre) belirtmelisiniz. 

İpucu: Belirli bir bağlantı noktasını kullanmanız gerekiyorsa, veritabanı adı argümanı için boş bir dize ekleyin, bunun gibi: yeni mysqli ("localhost", "kullanıcı adı", "parola", "", bağlantı noktası)

Örnek (MySQLi Procedural)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Database created successfully";
} else {
  echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

 

Not: Aşağıdaki PDO örneği "myDBPDO" adlı bir veritabanı oluşturur:

Örnek (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Database created successfully<br>";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

İpucu: PDO'nun büyük bir yararı, veritabanı sorgularımızda oluşabilecek sorunların üstesinden gelmek için istisna sınıfına sahip olmasıdır. Deneme {} bloğu içinde bir istisna atılırsa, betik yürütmeyi durdurur ve doğrudan ilk yakalama () {} bloğuna akar. Yukarıdaki catch bloğunda, SQL deyimini ve oluşturulan hata iletisini ekliyoruz.Yorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum:

CAPTCHA